تاریخچه مجموعه فرهنگی اموزشی سلاله

خانه کودک سلاله، از سال 1390 با مجوز رسمی از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آغاز به کار نموده است. این مجموعه فرهنگی آموزشی در طول 7 سال، 5 مرکز تخصصی را تاسیس کرده است که به ترتیب سال عبارت اند ازخانه کودک سلاله ( ریشه) واقع در خیابان پل رومی، خانه کودک سلاله (ساقه) واقع در خیابان فرمانیه شرقی، مدرسه دخترانه (سلاله جوان) واقع در خیابان نیاوران، مرکز تخصصی از بدو تولد تا 5/3 ساگی سلاله (جوانه) واقع در خیابان قیطریه و خانه کودک سلاله روشنایی واقع در خیابان پاسداران می باشند. طبق گفتههای نظریه پردازان، بیشترین شکل گیری شخصیتی کودک تا سن دو سالگی صورت می گیرد و هر قدر غنای محیط و تعاملات بین پدران و مادران در خانواده با کودکان خود در این مدت بیشتر باشد، اثر بهتری در شکل گیری شخصیت فرزندان خواهد داشت. محیط غنی، موجب میشود که پیوندهای بیشتری در مغز تشکیل گردد، بنابراین باید تجربه های یادگیری در سن معینی به وقوع بپیوندند. فقدان فعالسازی مناسب، موجب کمبود رشد یا ناپدید شدن این ارتباطات میشود. از آنجا که بین رشد هوشی و تجارب اولیهی کودکان ارتباط مستقیمی وجود دارد، هرچه یادگیری از طریق تجربهی عملی باشد، اثر گذاری بیشتری خواهد بود. در میان راههای تجربی، بازیهای آموزشی از اهمیت ویژهای برخوردارند، زیرا بازی علاوه بر آن که محیطی تعاملی برای آموزش ایجاد میکند، زندگی در دنیای آینده را نیز به شیوهای مهیج و لذت بخش به کودکان میچشاند. در طول سه سال نخست زندگی نزدیك به 100 میلیارد سلول در مغز كودک تشکیل میشود، آنها شبکه ارتباطی میسازند و تواناییهای مغزی که در طول سالیان عمر مورد استفاده قرار میگیرند را، به وجود میآورند. كودكان در طول فقط 36 ماه تواناییهای خود را برای تفکر و سخن گفتن، یادگرفتن و استدلال به دست می آورند و اساس ارزشها و رفتارهای اجتماعی بزرگسالی خود را بنا می گذارند، اهمیت این دوران ما را بر آن داشت تا خانه کودک سلاله جوانه را در واپسین روزهای سال 1396 تاسیس کنیم تا با بهره گیری از نیروهای متخصص، محیطی امن را برای آموزش والدین و کودکان فراهم نماییم. در خانه کودک سلاله جوانه به والدینی میاندیشیم که دغدغه ی آنها، پایبندی به ارزش های اساسی سلاله مانند اصل ارزشمندی، توانمندی، آزادی و انتخاب، جامع نگری، تاب آوری، نشاط، اعتدال، سلامت، انتظام و علاقمند به یادگیری است.

چشم انداز سلاله جوانه

• تبدیل شدن به اولین انتخاب خانواده ها برای آموزش و پرورش فرزندانشان از پیش از تولد تا 3/5 سالگی در میان مراکز تخصصی کودک در مناطق 4-1 تا سال 1400
• تبدیل شدن به یک الگوی نمونه و موفق آموزشی- تربیتی برای سایر مهدکودکها و مراکز آموزشی
• تبدیل شدن به اولین انتخاب افراد برای آموزش دیدن و تبدیل شدن به یک نیروی متخصص در زمینه آموزش کودکان از پیش از تولد تا 3/5 سالگی در مناطق 4-1 تا سال 1400
• شناخته شدن به عنوان مرکز تخصصی کودک با رویکرد آموزشی و تربیتی تلفیقی
• داشتن مربیانی خود یادگیرنده، هم راستا و هم سو با اصول و ارزشها و اهداف مجموعه
• شناخته شدن به عنوان مرکز تخصصی کودک، که رهبران آموزشی و مربیان آن با صفات زیر شناخته میشوند: با اخلاق، شاد و دارای سلامت جسمی و روحی، متعهد به مجموعه و مسئولیتپذیر، خود رهبر
• تبدیل شدن به اولین انتخاب خانواده ها برای آموزش دوران پیش از بارداری و بارداری

ماموریت سلاله جوانه

• پرورش کودکی با رشد همه جانبه (با توجه به حیطه های سند آموزشی)
• پرورش خانواده، کودک و مربی خود یادگیرنده، آزاد اندیش و جامع نگر
• اهتمام در پیشگامی تولید و اجرای محتوای آموزشی روز دنیا با رعایت استانداردهای جهانی با بهرهمندی از مراکز معتبر علمی دنیا به صورت بومی شده
• آموزش خانواده و مربی مبتنی بر رویکرد آموزشی- تربیتی تلفیقی سلاله
• تدوین و تولید بسته ها و محتوای آموزشی با تاکید بر رویکرد تلفیقی سلاله (فیلمهای آموزشی برای والدین و مربیان، کتاب، کتاب راهنمای مربی )
• فراهم آوردن فرصتهای پژوهشی و یاد گیری در راستای رشد مربیان
• برگزاری برنامههایی برای پرورش معلم و رهبر آموزشی و ارایه خدمات برای راه اندازی مراکز تخصصی کارگاه های مادر و کودک
• برجسته شدن در زمینههای مشخص و تبدیل شدن به پایگاهی برای پرورش مربیانی در آن حوزه خاص
• تدوین یک برنامه آموزشی خود یادگیرنده که بتوانند در راستای چشمانداز، ماموریت، ارزشها و اهداف مجموعه قدم بردارند.
• فراهم آوردن فرصت های یاد گیری کاربردی به صورت فردی و گروهی برای تمامی مخاطبین
• تدوین منشور اخلاقی چارچوب عمل برای ویژگیهای ذکر شده در چشم انداز
• فراهم کردن فرصت های تفریحی، ورزشی و رفاهی برای پرسنل
• اجرای برنامه ی پایش سلامت جسم و روان
• ایجاد فضای صمیمی از طریق ارتباطات فردی منحصر به فرد با پرسنل و مخاطبین
 

ارزشهای سلاله جوانه

اصل ارزشمندی: توجه به ارزشمند بودن تمام مخلوقات به خصوص انسان و تفاوتهای فردی و آهنگ رشدی خاص او
اصل توانمندی: توجه به نامحدود بودن توانایی های انسان و تلاش حداکثری برای توانمند ساختن ذینفعان
اصل جامع نگری: توجه به تمام ابعاد رشدی و اهمیت رشد یکپارچه و همه جانبه ی انسان
اصل سلامت: توجه و احترام به سلامت جسم و روان انسان
اصل آزادی و انتخاب: توجه به آزادی حداکثری هر انسان (تا حدی که مانع آزادی دیگری نشده) و احترام به انتخابگر بودن او و تلاش برای ایجاد فرصت های متنوع انتخابگری
اصل هدفگذاری: به کارگیری و توجه به تمامی انواع اهداف دانشی، مهارتی، نگرشی و کوششی در تمامی هدفگذاریها، برنامه ریزیها و رویه ها
اصل خودیادگیرندگی: توجه و تلاش برای آموزش خود یادگیرنده بودن مادام العمر تمامی ذینفعان مجموعه
اصل نشاط: توجه و تلاش در جهت شاد بودن تمامی ذینفعان مجموعه و لذت بردن از حضور در مجموعه و تعامل با آن
اصل انتظام: توجه و تلاش برای ایجاد و حفظ نظم فکری و عملی در سازمان
اصل تاب آوری: توجه به اصالت رنج و سختی و سود بردن از آن به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد و تعالی انسان جهت مقاوم سازی جسمی و روانی او در زمان حال و آینده
اصل اعتدال: توجه به میانه روی در تمامی رویه ها و برخوردها و پرهیز از افراط و تفریط در هر یک از ارزشهای فوق در زندگی و آموزش

رویکرد سلاله جوانه

رویکردهای آموزشی و تربیتی

رویکرد نسبت به کودک
o هیچ کودکی با کودک دیگر مقایسه نمیشود و هر کودکی ارزشمند است و از ویژگیهای منحصر به فرد خود برخوردار است. • از آنجا که کودک دارای جنبههای متعدد رشدی میباشد، لازم است به رشد یکپارچهی تمامی جنبههای او کمک شود. • آزادی و انتخاب حق کودک است. برنامههای آموزشی در گرو انتخاب کودک است. هر چند دامنهی این انتخاب به واسطهی میزان رشد ذهنی او متفاوت است. • آموزشپذیری کودک در گرو وجود ارتباط صمیمی مربی با کودک است. پس سعی میکنیم بهترین ارتباط فردی را با هر کودک برقرار کنیم و پس از برقرار رابطه، به آموزش بپردازیم. • توجه به روحیه جستجوگری و اکتشاف در کودکان و اهمیت دادن به خود یادگیرنده بودن مادامالعمر آنها را مورد توجه قرار میدهیم. • به تفاوتهای فردی وآهنگ رشدی خاص هر کودک توجه میکنیم. • طراحی محتواها و برنامه ریزی آموزشی را با توجه به اصل لزوم حفظ روند آموزش کودک از ساده به دشوار انجام میدهیم. • دقت داریم کودک در محیط شاد باشد و از فعالیتها لذت ببرد، بنابراین، تمامی فعالیتها را به صورت بازی طراحی میکنیم. • به خلاقیت به عنوان فعالیتی مستمر در کودک توجهی جدی داریم. • در طراحی فعالیتها به چهار حیطه نگرش، مهارت، دانش و کوشش (عملگرا بودن) دقت داریم. • به احساسات و عواطف والدین و کودک، توجه و احترام عمیق نشان میدهیم.
رویکرد نسبت به مربی
• مربی در خانه کودک سلاله جوانه، هسته اصلی فعالیت ها و تسهیل گر مسیر توانا شدن کودکان در محیط زندگی خود است. • تسهیل گر (مربی) به تمام کودکان در محیط آموزشی توجه دارد. جلب مشارکت کودکان می تواند از سطح شناسایی نیازهای آنان شروع شده و تا سطح بالاتر یعنی مشارکت در برنامه ریزی یا اجراء ادامه یابد. • یک تسهیلگر (مربی) خوب در سلاله مسئولیت پذیر بوده، دارای دانش و مهارت کافی در کار با کودکان، دارای نگرش عمیق و اصیل نسبت به کودکان و کار خود می باشد. • مربیان ما افرادی هستند با اعتماد به نفس، با نشاط، برخوردار از سلامت جسمی و روحی، با اراده و همراه.
رویکرد نسبت به فلسفه یادگیری
• یادگیری زمانی برای کودکان اتفاق می افتد که فرصت کافی برای تجربه داشته باشند و این تجربه لازم است مستقیم و بی واسطه باشد. • روش های اجرایی و آموزشی لازم است سازگار با تفاوت های کودکان باشد. • آموزش در محدوده ی اطلاعات نیست، بلکه توسعه ی بینش و بصیرت عاملی برای یادگیری است. بدین معنا که ادراک کودک از اطلاعات، بسی مهم تر از اطلاعات است. بنابراین مهارت هایی مانند مهارت حل مسئله، مهارت های ارتباط گیری و ... بسیار مهم است. • هر چه بخش جسمانی کودک تقویت شود، به مراتب آمادگی بهتری خواهد داشت تا بتواند حوزه های عقلانی، شناختی و عاطفی خود را تقویت کند، بنابراین حرکت کودکان بسیار مهم است. • یادگیری در حیطه های ذهنی-شناختی، جسمی- حرکتی، زبانی-کلامی، عاطفی- هیجانی، اجتماعی و زیبایی شناسی است. • یادگیرندگان به کمک مربی اندیشه های خود را پیراسته می کنند و مهارتهایشان را بهبود می بخشند.
رویکرد نسبت به محیط یادگیری
• محیط انگیزه و مشوقی برای یادگیری کودکان است. بدین معنا که نشانه و محرک هایی در محیط وجود دارد که به شناخت آن ها کمک کرده، ذهن آنها را به چالش میکشاند و موجب یادگیری در آن ها می شود. • محیط یادگیری، تنها مختص به فضای داخل مجموعه نمی باشد، بلکه منظور از محیط می تواند خانه، طبیعت، جامعه (موزه ها، مشاغل و...) باشد.
رویکرد نسبت به ارزشیابی
• هر کودک بر اساس تواناییهای رشدی گروه سنی خود، مورد سنجش مربیان قرار می گیرد. در نتیجه این فرصت ایجاد می شود تا به توانایی های لازم مربوط به هر گروه سنی برسد. • چنانچه در مسیر ارزشیابی کودکان، علایق آن ها کشف شود، این موضوع به خانواده ها انتقال داده می شود تا فرصت مناسبی برای پرورش استعدادها و علایق کودکان فراهم نمایند. • در ارزشیابی مربی، به بررسی میزان هماهنگی او با رویکرد و ارزش های سلاله و بررسی توانایی های او برای بهره مندی بیشتر ازآن ها می پردازیم و در این فرایند برای ارزیاب و مربی یادگیری اتفاق می افتد. • در ارزشیابی مادران، به بررسی میزان هماهنگی آن ها با ارزش ها و رویکردهای سلاله می پردازیم و برای کودک و مادر یادگیری اتفاق می افتد، زیرا به او اطلاعات دقیق و جامع داده می شود که می تواند از آن در زندگی شخصی خود نیز استفاده کند.

شماره تماس : ۲۲۲۴۴۹۰۶ – ۲۲۲۴۴۹۱۴

آدرس : قیطریه ، خیابان روشنایی شرقی ، کوچه شهاب ، کوچه روشندان ، پلاک ۲۴